Pages

radio kotabeludfm

bersama gabungan bersama kotabeludfm dengan mesraborneofm
bersama Dj kazama

facebook

sign up

Your Name
Your Email Address
    

Sunday, 1 May 2011

format tugasan fonetik dan fonologi

FORMAT KULIT


 SEKOLAH PENDIDIKAN DAN PEMBANGUNAN SOSIAL
UNIVERSITI MALAYSIA SABAH


KOD KURSUS TL 1O303
FONETIK DAN FONOLOGI

 

TAJUK  

NAMA:

NO. MATRIK: 

PROGRAM

NAMA PENSYARAH
PROF.MADYA DR HJ BAHAROM MOHAMAD
TARIKH SERAHAN


 
FORMAT KERTAS KERJA 
Kandungan
                                   
1
PENDAHULUAN  
ms

Pengenalan
Objektif
Kaedah
Batasan
Definisi konsep (jika ada) 
1
1
2
2
2
2
ISI (1) XXXXXXXXXXXXXXXX          
2.1 xxxxxxxxxxxxxx… … … …    
2.2 xxxxxxxxxxxxxx… … … … 
2.3 xxxxxxxxxxxxxx… … … … 
2.4 xxxxxxxxxxxxxx… … … …
3
5
8
11
16
3
ISI (2) YYYYYYYYYYYYYYYY   
3.1 yyyyyyyyyyyyyy… … … … 
3.2 yyyyyyyyyyyyyy… … … … 
3.3 yyyyyyyyyyyyyy… … … … 
3.4 yyyyyyyyyyyyyy… … … … 


20
20
24
29
34
4
PENUTUP 
Kesimpulan… … … … … 
Cadangan (jika ada).. … … …       

36
36
38

BIBLIOGRAFI… … … … … … … 
39

LAMPIRAN (jika ada)… … … … … 
42


Times New Roman (Normal)
Font 12
Langkau 1.5 (Spacing 1.5)
Potrait A4    Jidar Atas  2.5cm, Bawah  2.5cm, Kiri  2.5cm, Kanan 1.25cm


TAJUK KERTAS KERJA INDIVIDU
FONETIK DAN FONOLOGI
TT 10303

 
CATATAN:

Hantar sebelum atau pada 3 JUN 2011 (Jumaat: 4.00 petang)

Markah: 20 markah
Lewat : potong markah ( 1 hari potong  ½ markah)
TAJUK KERTAS KERJA KUMPULAN
FONETIK DAN FONOLOGI
TT 10303

 
CATATAN:

Hantar sebelum atau pada 27 JUN 2011 (Jumaat: 4.00 petang)

Markah: 20 markah
Lewat : potong markah ( 1 hari potong  ½ markah)


·         Kuiz 1 – 10 markah
·         Kuiz 2 – 10 markah
·         Individu  -      20 markah
·         Kumpulan  -  20 markah
·         Peperiksaan akhir tahun – 40 markah

CATATAN:

UNTUK TUGASAN KUMPULAN:

·         PILIH SATU SAHAJA TAJUK YANG DIBERIKAN
·         SEORANG AHLI MENYUMBANG 25 MUKA SURAT (CTH 10 AHLI X 25 MS = 250 MS)

No comments:

Post a Comment