Pages

radio kotabeludfm

bersama gabungan bersama kotabeludfm dengan mesraborneofm
bersama Dj kazama

facebook

sign up

Your Name
Your Email Address
    

Sunday, 1 May 2011

Tugasan-tugasan kumpulan dan individu. fonetik dan fonologi

Tugasan-tugasan kumpulan dan individu.
Pilih mana-mana bahasa etnik di Malaysia dan bincangkan berdasarkan perkara-perkara berikut:-

1.         Fonetik Artikulasi (persepsi).
            Mekanisme edaran udara yang menghasilkan bunyi,  Alat artikulasi, fungsi alat artikulasi.

2.         Penghasilan Bunyi konsonan.
Ciri-ciri konsonan bersuara(getaran), daerah sebutan, alat sebutan, halangan edaran udara, lambang konsonan, jadual konsonan, penghasilan (bunyi vokal, depan, belakang, tengah, ciri-ciri setiap vokal, 
lambang vokal dan transkripsi, jadual vokal melayu).

3.         Koartikulasi, penanda suprasegmental dan transkrip fonetik.
Pembibiran (labialisasi, penyegauan (nasalisasi), palatalisasi (lelangit keras, faringealisasi), (rongga tekak), penanda suprasegmental (tekanan kepanjangan, jeda, fona, intonasi, transkripsi fonetik dan 
fonemik).

4.         Fonem dan Alofon.  Kaedah mengenal pasti fonem dan sistem fonologi bahasa melayu.
Perbincangan tentang fonem dan alofon, pasangan minimal, bervariasi bebas, beralterasi bebas, saling melengkapi, kesamaan fonetis, fonem vokal, dan konsonan rangkap dalam  bahasa Melayu dan bahasa-bahasa lain.

5.         Fitur fitur distingtif.
Perbincangan akan tertumpu kepada konsep fitur fitur distingtif  dan tumpuannya kepada bahasa Melayu  dan bahasa dunia lain.

6.         Intonasi, dan pola-pola intonasi.
Perbincangan akan tertumpu kepada intonasi dan pola-pola intonasi dalam bahasa Melayu dan bahasa dunia lain.
Kaedah mengajar intonasi dan (intonasi dalam wacana). 

1 comment:

  1. assalamualaikum... nk tanya, betulka tugasan individu pun kena pilih salah satu bahasa etnik?

    ReplyDelete